AB GESTIÓ PATRIMONIAL

El departament Patrimonial s’encarrega de gestionar tot el que implica un lloguer, la mediació entre el propietari i el llogater i supervisar els múltiples aspectes a tenir en compte durant la vigència del contracte amb l’objectiu de rendibilitzar al màxim les propietats, aconseguint la tranquil.litat dels nostres clients que confien les seves propietats a un equip de professionals.

Serveis

Gestió de pagaments i cobraments mensuals

Liquidacions mensuals i trimestals

Control de rendes i avals

Venciments i renovacions de contractes

Medició entre arrendador i arrendatari

Seguiment de morositat