An Agent Profile is your free profile page that enables you to build your personal brand and demonstrate your skills to potential Vendors and Landlords to attract your next site.

Juan Hdez Johansson

Departamento Patrimonial

Llicenciat en Dret, és l’encarregat del departament de Patrimonis, intervenint en la relació de Propietari i Llogater, buscant solucions a qualsevol problema que pugui sorgir durant la vigència del contracte d’arrendament.

Contactar amb l'agent


    Immobles d'aquest agent

    No te immobles assignats