An Agent Profile is your free profile page that enables you to build your personal brand and demonstrate your skills to potential Vendors and Landlords to attract your next site.

Mª Àngels Arnau Palou

Secretària de Direcció

S’encarrega de la coordinació d’agenda, visites, trucades  i gestió de correus  del departament de direcció. Donant un servei molt eficient per a l’empresa.

Contactar amb l'agent


    Immobles d'aquest agent

    No te immobles assignats