An Agent Profile is your free profile page that enables you to build your personal brand and demonstrate your skills to potential Vendors and Landlords to attract your next site.

Assumeix una tasca molt important dins el nostre despatx, ja que es la persona que determina les necessitats del personal, potencia les habilitats del grup,  treballa la seva motivació i així aconsegueix una alt rendiment de tots els membres del nostre equip. També s’encarrega dels processos de selecció de personal

Contactar amb l'agent


    Immobles d'aquest agent

    No te immobles assignats