Serveis Abarquem totes les àrees del sector immobiliari

Gestió patrimonial

El departament de gestió patrimonial està format per especialistes en els arrendaments urbans i s’encarrega de tot el que implica l’administració d’un contracte d’arrendament. És a dir, la mediació entre propietari i llogater, resolent tots els conflictes que poden sorgir durant la relació contractual, així com, supervisar els múltiples temes a tenir en compte durant la vigència d’un contracte de lloguer, amb l’objectiu de rendibilitzar a l’màxim les propietats dels nostres clients, sabedors confiar el seu patrimoni a un equip de professionals.

Serveis
 • Gestió de pagaments i cobraments mensuals
 • Liquidacions mensuals i trimestrals
 • Control de rendes, augments i repercussions
 • Venciments i renovacions de contractes
 • Mediació entre arrendador i arrendatari
 • Seguiment de morositat
 • Gestió d’Incidències
 • Liquidació dels impostos que corresponguin
 • Control d’obres, reformes i pressupostos.

Comunitats

Administrem comunitats de propietaris i grans complexos immobiliaris aportant transparència i compromís en totes aquelles funcions de les que assumim plena responsabilitat amb l’objectiu d’optimitzar a l’màxim els recursos dels nostres clients i reduir les despeses de les comunitats que gestionem. Actualment estem compromesos amb més de 150 comunitats de propietaris a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Serveis
 • Comptabilitat i cobraments
 • Mediació i resolució de conflictes
 • Confecció de pressupostos ordinaris anuals
 • Convocatòria de juntes ordinàries i extraordinàries
 • Execució dels acords adoptats
 • Gestió i control d’obres i rehabilitacions
 • Assessorament i suport legal
 • Experiència i compromís

Jurídic

Aguilá-Bonfill, comptem amb els millors especialistes en dret civil immobiliari amb 40 anys d’experiència i amb un gran nombre d’èxits que ens avalen, sent aquest despatx un dels més reconeguts de el sector.

Serveis
 • Arrendaments urbans
 • Especialistes en la llei de propietat horitzontal procediments hereditaris
 • Assessorament jurídic immobiliari
 • Assessorament legal en compravendes d’immobles
 • Assessorament hipotecari
 • Redacció, revisió i interpretació dels diferents contractes
 • Reclamacions de quantitat
 • Mediació en conflictes immobiliaris
 • Reclamació per defectes de construcció

Inversions

Si vostè està interessat en invertir amb actiu immobiliari, li posem a la seva disposició el nostre equip de professionals que li ajudaran a prendre la millor decisió, acompanyant-lo i assessorant-lo en totes les fases del procés de decisió.

Serveis
 • Definició de les seves necessitats
 • Anàlisis exhaustiu de la situació del mercat actual
 • Càlcul i informes sobre la rendibilitat de l’inversió
 • Assistència a les visites
 • Assessorament i suport en la fase de negociació
 • Supervisió del contracte d’Arres
 • Assistència el dia de la formalització de la compra-venda
 • Assessorament jurídic en totes les fases, si fós necessari
 • Màxima transparència en totes les operacions

Assegurances

Des del despatx Aguilá-Bonfill, sabedors de la importància de tenir protegit el seu patrimoni, assessorem als nostres clients perquè puguin comptar amb les millors pòlisses i cobertures per al seu immoble. Per això, oferim un gran ventall de possibilitats i els aconsellem depenent de les necessitats de cada client. Vam contractar i gestionem pòlisses d’assegurances comunitàries, privatives de pisos i de negocis i per impagament de rendes.

Serveis
 • Cotització de la millor pòlissa segons la necessitat
 • Control de venciments i preus
 • Tramitació de sinistres
 • Gestió de reparacions
 • Indemnitzacions
 • Reclamacions

Vendes i Lloguers

El nostre departament comercial, format per un equip jove i dinàmic,  aconsegueix treure el màxim rendiment del seu immoble assessorant en tot el que sigui necessari per a poder portar a terme l’operació amb èxit.

Serveis
 • Comercialització i recerca d’interessats
 • Publicació con los portals de referència
 • Lloguer amb total garantia
 • Redacció i signatura de l’contracte d’Arrendament
 • Tramitació de cèdules i certificats energètics
 • Taxacions i valoracions immobiliàries
 • Redacció i signatura de l’contracte de compravenda
 • Assessorament a Inversions Immobiliàries